Edukačný kabinet - Koridor

Jozef Vydrnák

V tichu

Trvanie výstavy:

25. 11. 2022 – 31. 1. 2023

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Edukačný kabinet - Koridor

Kurátorka:

Mgr. Katarína Matušková

Výstava diel Jozefa Vydrnáka pod názvom „V tichu“ ponúka návštevníkovi Oravskej galérie priestor na predvianočné stíšenie a prechádzku svetom výtvarníka, ktorého tvorba predstavuje diela sakrálne, venované biblickým a liturgickým kontextom, i diela námetovo viazané k bežnému životu podčiarknutého zimnou atmosférou. Nosným ikonografickým symbolom je z piatich čiar vytvorená sediaca či stojaca Madonka s Ježiškom v rôznych variáciách. Diela prezentované na výstave spája predovšetkým obsahová náplň zdôrazňujúca obdobie, ktoré aktuálne prežívame. Zároveň je exkurzom do rozmanitej, hravej tvorby Jozefa Vydrnáka. Autor sa nerealizuje len v dvoch rozmeroch. Symbolické motívy vo forme znakov vkladá aj do drevených skulptúr, ktoré sú ukážkou trojrozmerných diel. Jozef Vydrnák sa okrem maľby venuje kresbe, grafike, typografii, monumentálnemu riešeniu sakrálnych aj profánnych priestorov, rezbárstvu, kombinovaným trojrozmerným technikám, výtvarným možnostiam písma, ale aj písaniu básní, esejí a odborných textov. Vo svojej tvorbe vychádza z filozofických konceptov Jeana Guittona, Pierre Teilharda de Chardina, Ladislava Hanusa či Rudolfa Dobiáša. Z prostredia výtvarnej moderny ho inšpirovali Paul Klee, Joan Miró, Marc Chagall, Vasilij Kandinskij, Ľudovít Fulla a Mikuláš Galanda.

Jozef Vydrnák (* 1961, Trenčín) súkromne študoval u akademického maliara M. Sučasnkého v Trenčíne (1971 – 1977), na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1980 – 1985) a v doplnkovom štúdiu grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1998 – 2000, prof. Ľubomír Longauer).

Realizácie v sakrálnom priestore: novostavba Kostola sv. Jozefa Robotníka (2005, 2006), Kaplnka Premenenia Pána na Spojenej škole sv. Jána Bosca (2008) a evanj. a. v. Kostol sv. Trojice (2014 – 2016) v Novej Dubnici; Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne (2016); novostavba rímsko-katolíckej fary v Trenčianskej Teplej (2020); obnova Kaplnky „Magdalénka“ v Horných Kočkovciach (2017 – 2021). Od roku 1983 pravidelne vystavuje a zúčastňuje sa rôznych sympózií, je nositeľom viacerých ocenení, (napr. Cena za typografiu, Martin 2001, Cena Fra Angelico, 2017) a iniciátorom sympózií ORA ET ARS SKALKA na Skalke pri Trenčíne. Jeho tvorba je zastúpená napr. v zbierkach Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Turčianskej galérie v Martine a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Žije a pôsobí v Dubnici nad Váhom.

Všetky práva vyhradené | © 2022 | Vyrobil: Oravská galéria