Edukačný kabinet - 1. poschodie

Putovanie za svetlom

Trvanie výstavy:

18.3. - 24.4.2022

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Edukačný kabinet - 1. poschodie Župného domu

Kurátorka:

Mgr. Katarína Matušková

Počas pôstneho obdobia prináša Oravská galéria pre svojich návštevníkov edukačnú výstavu pod názvom „Putovanie za svetlom“. Kríž a ukrižovaný na kríži v rôznych formách, je jeden z najrozšírenejších symbolov na svete. Kríž latinského typu v podobe malého oltárneho kríža, procesiového kríža, monumentálnych krížov v interiéroch i na vežiach kostolov, prícestných krížov tak charakteristických pre región Oravy. Kríž ako symbol pretrval napriek všetkým historickým udalostiam až do dnešných čias.

Kríž v spojení s figurálne stvárneným korpusom patrí k najvýraznejšej súčasti sakrálneho umenia. Je obsahovou pripomienkou ukrižovania na Golgote, predstavuje zmysel Kristovho utrpenia. Kristova smrť a putovanie po krížovej ceste je kresťanmi chápaná ako mystérium, preto sa kríž stáva nielen symbolom utrpenia, ale aj znamením vykúpenia.

Ukrižovanie – Corpus Christi, je trvalou inšpiráciou pre umenie. Spája nebeské s pozemským, vertikálna línia pretína horizontálnu. Najsilnejšie momenty putovania popisuje výber zastavení krížovej cesty zo Slanice, od neznámeho slovenského maliara, podľa predlohy Josefa Führicha (Čechy, Rakúsko, 1800-1876), plastika Krista pri stĺpe, Kristus pod krížom, v hrobe i Kristus zmŕtvychvstalý (Slanica).

Lajdove dielo tvoria desiatky portrétov, kvetinových zátiší, krajinomaľby a prírodných krás Slovenska. Ilustroval viac ako sedemdesiat kníh a časopisov, prevažne určených deťom. Avšak najdôležitejšiu časť jeho tvorby predstavujú obrazy s príbehom, figurálne kompozície s nezameniteľným rukopisom a osobitým zmyslom pre iróniu, humor a symboliku.

Výstava v priestoroch edukačného kabinetu prináša prostredníctvom diel zo zbierok Oravskej galérie putovanie po ceste za symbolom svetla Veľkej noci. Práve sakrálne umenie je v kontexte umenia regiónu Oravy bohato zastúpené vo fonde galérie, nielen v oblasti maľby, ale predovšetkým sochy. Rozmanitosť zobrazenia Corpus Christi tvorí hlavnú líniu výstavy. Čo však predchádzalo prepojeniu neba so zemou? Aké pôstne témy umelci zobrazovali v rámci ikonografie pôstneho obdobia v regióne Oravy? Čo všetko sa muselo v príbehu Veľkej noci udiať, aby zvíťazilo svetlo nad tmou? Ako je to v súčasnosti? Prináša umenie nové zobrazenia „notoricky“ známych pôstnych tém?

Katarína Matušková

Všetky práva vyhradené | © 2021 | Vyrobil: Oravská galéria