Koncerty a divadelné predstavenia v Oravskej galérii

Koncertné a divadelné vystúpenia sa ťažiskovo viažu na vernisáže výstav Oravskej galérie. Ich výber sa uskutočňuje podľa aktuálneho tematického zamerania výstavy. Okrem tohto spôsobu prezentácie galéria sporadicky pripravuje aj samostatné koncerty v spolupráci so Základnou umeleckou školou Petra Michala Bohúňa a Základnou umeleckou školou Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Každý rok sa už tradične v rámci festivalu „Hudobné leto“ konajú koncerty vážnej hudby v chrámovom priestore kostola na Slanickom ostrove umenia.

Koncerty v roku 2017

Župný dom

09.07.2017 Schola Arvenzis

Slanický ostrov umenia - XXXXI. Hudobné leto 2017

02.06.2017 - Vokálny koncert súrodencov Babjakových / Terézia Kružliaková, Ján Babjak, Martin Babjak, Daniel Buranovský
09.06.2017 - Komorný súbor Ad Libitum / Ildikó Szakács,Orsolya Kovács,Peter Kazán,Tomás Kirkosa,Eszter Beáta Gincsai
16.07.2017 - Fórum mladých umelcov / Adrián Malovaník, Mária Andrejková,Natália Garajová, Rastislav Huba,Tomáš Baľák, Klaudia Kosmeľová

Iné podujatia v roku 2017

Župný dom

15.06.2017 - slávnostné uvedenie monografie autora Jána Hlavatého

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria