Komentované prehliadky

Dramaturgia výstavného programu Oravskej galérie je otvorená návštevníkom všetkých vekových kategórií, zohľadňuje druhovú a žánrovú pestrosť výtvarného umenia a ponúka široké spektrum možností kultúrneho vyžitia. V rámci sprievodného programu aktuálnych výstav galéria príležitostne pripravuje komentované prehliadky výstav. Návštevníkov sprevádza výstavou samotný autor a jeho komentáre vlastných prác prehlbujú pohľad, sprostredkovaný kurátorom o nové možnosti vnímania vystavených diel, rozširujú vedomosti o technologických postupoch a impulzoch autorovej tvorby.

Všetky práva vyhradené | © 2021 | Vyrobil: Oravská galéria