Malá výstavná sieň

Pavol Kajan
MIMÉZIS

Trvanie výstavy:

13. 10. 2022 – 8. 1. 2023

Miesto:

Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

Mgr. Katarína Matušková

Termín vernisáže:

13. októbra 2022 o 16.30 hod.

Hudobný program na vernisáži:

Barbora Kapalová, husle; Marcel Kapala, klavír

Výstava fotografických diel pod názvom MIMÉZIS je prvou verejnou prezentáciou umeleckej tvorby Pavla Kajana na Slovensku. Rodák z Dolného Kubína, ktorý časť svojho života prežil vo Veľkej Británii, sa vracia späť domov. Od mytologických tém prechádza k sakrálnych témam čerpajúcim zo silných príbehov Starého i Nového zákona. Vo svojich dielach zhmotňuje cnosti, neresti i túžby. Snaží sa o archetypálne reflexie ľudskej psychiky a vnútorného prežívania cez vizuálne rozprávanie známych, či menej známych príbehov a to všetko prostredníctvom média umeleckej, inscenovanej fotografie. Pavol Kajan vo svojom ateliéri zachytáva nápodobu skutočnosti, v ktorej zobrazuje živé modely v symbolických, farebných odevoch. Kompozície vytvárajú celky ostrých kontrastov svetla a tieňa pripomínajúce chiaroscuro – techniku veľkých majstrov 16. a 17. storočia.

Názov výstavy je stotožnením s pojmom mimézis, ktorý sa nesie celými dejinami umenia od antiky po súčasnosť. Paralelne s pojmom mimézis sa vyvíjal aj pojem vnútornej formy. Tu je už len krôčik k imaginácii a čerpaniu z hlbín podvedomia, ktoré si zobrali za svoje predovšetkým surrealisti. Fotografické diela Pavla Kajana však v sebe nenesú náboj experimentu s nečakaným výsledkom. Od prvotnej idey smeruje k zvnútorneniu zobrazovanej témy, ktorú podčiarkuje farebnou symbolikou, svetelnou intenzitou a jej smerovaním.

Pavol Kajan (1976, Slovensko) má silné zázemie v oblasti hudby a múzických umení, ktoré študoval takmer 8 rokov. Je absolventom Konzervatória v Bratislave, bakalársky titul získal na VŠMU v Bratislave a na Canterbury Christ Church University vo Veľkej Británii, ukončil štúdium na Národnej filmovej a televíznej škole v Beaconsfielde vo Veľkej Británii, kde dosiahol magisterské štúdium (Master of Arts). V tomto období objavil svoju vášeň pre vizuálne rozprávanie a kreatívnu výtvarnú fotografiu. Pavol venoval ďalších 7 rokov skúmaniu vizuálneho umenia prostredníctvom experimentovania v rôznych technikách. Vďaka nominácii na Kráľovskú cenu umenia 2019 v Londýne, získal možnosť vystavovať svoje diela, ktoré sa stali súčasťou súkromných zbierok vo Veľkej Británii. Pavol Kajan sa vrátil späť na Slovensko, kde žije a tvorí v Dolnom Kubíne na Orave. Práve tu pokračuje vo svojom celoživotnom projekte o archetypálnych reflexiách ľudskosti a psychiky cez mytologické a sakrálne témy.

Katarína Matušková

Všetky práva vyhradené | © 2022 | Vyrobil: Oravská galéria