Malá výstavná sieň

KONKURZ
výber diel zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a z fotografického cyklu Roba Kočana: Príbehy v depozitároch

Trvanie výstavy:

12. 1. – 26. 3. 2023

Miesto:

Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

Mgr. Katarína Matušková

Termín vernisáže:

12. januára 2023 o 16.30 hod.

Zámerom kurátorského projektu pod názvom KONKURZ je prostredníctvom vystavených diel a autentických inštalácií nadväzujúcich na fotografie Roba Kočana z cyklu: Príbehy v depozitároch, poukázať na dôležité aspekty odbornej činnosti zbierkotvornej, galerijnej inštitúcie.

Okrem prezentačnej a edukačnej činnosti, ktoré sú návštevníkmi galérie najviac vnímané, je to činnosť akvizičná a nemenej dôležitá, ochrana a odborná starostlivosť o diela v zbierkach galérie. Akvizičná činnosť – výber vhodných artefaktov, ktoré budú zahrnuté do zbierkového fondu galérie, vychádza z hlavných okruhov vedecko-výskumnej činnosti, ktorými sú z pohľadu Oravskej galérie ľudové výtvarné umenie a umenie insitné, slovenské výtvarné umenie 14. až 19. storočia a slovenské výtvarné umenie 20. a 21. storočia. Odbornú činnosť galérie by sme mohli charakterizovať ako uzavretý kruh, každá z odborných činností vychádza a nadväzuje na ďalšiu, čím je zaručená konzistentnosť. Selekcia – výber vhodných artefaktov, ktoré budú zahrnuté do zbierkového fondu, nie je realizovaná jedným človekom. K uvedenému kroku sú každoročne zvolávané komisie na tvorbu zbierok, aby sa menovaní členovia vyjadrili k prezentovaným, navrhovaným dielam. Ponúkané diela tak prechádzajú istým „konkurzom“. Samotným nadobudnutím diel do zbierok, sa však odborná činnosť galérie nekončí, práve naopak.

Výstavným, kurátorským projektom pootvoríme dvere do zákulisia galérie. Prostredníctvom fotografických zátiší Roba Kočana a manipulovaných fotografií Petra Saxuna (dlhoročného konzervátora Oravskej galérie), poukážeme na potenciál bohatstva depozitárov galérie ako inšpirácií i pre tvorbu súčasných umelcov.

V nadväznosti na inštalácie predstavíme výber z diel, ktoré od roku 2016 prešli komplexným reštaurovaním. Za úspešnými reštaurátorskými projektmi stoja externí reštaurátori Mgr. art. Michaela Poliaková – Addová, Mgr. art. Jarmila Tarajčáková a Mgr. art. Štefan Kocka, ArtD. Rovnako v kontexte diel 18. a 19. storočia budú mať návštevníci výstavy možnosť vidieť proces reštaurovania prostredníctvom vybraných reštaurátorských protokolov, ale aj dve z najnovších akvizícií spadajúcich do obdobia 19. storočia. Olejomaľbu od Maximiliána Ratskaya ml. pod názvom Ester pred kráľom Asuerom a „čakateľku“ na komplexné reštaurovanie – Isabellu d´Este – kópiu podľa Tizianovho portrétu, ktorej autorkou je Anna Zmeškalová (1813 – 1880), jedna z prvých slovenských maliarok.

Katarína Matušková

Všetky práva vyhradené | © 2023 | Vyrobil: Oravská galéria