Malá výstavná sieň

Peter Uchnár
ILUSTRÁCIE

Trvanie výstavy:

30. 6. – 9. 10. 2022

Miesto:

Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátor výstavy:

Mgr. Juraj Žembera, PhD.

Termín vernisáže:

štvrtok 30. júna 2022 o 16.30 hod.

Hudobný program na vernisáži:

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Peter Uchnár (Sobrance, 1970) je absolvent ateliéru grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1992 – 1999). Maliar, grafik, ilustrátor a tvorca známok vyplával za úspechom na Gulliverovej lodi už na konci vysokoškolského štúdia so Zlatým jablkom BIB´99. Po odtrhnutí Zlatého jablka o štyri roky dopestoval plod svojho talentu v podobe jednej z najreprezentatívnejších najvýpravnejších, najveľkorysejšie a najbohatšie ilustrovaných kníh v dejinách slovenskej ilustrácie: Veľkej knihy slovenských rozprávok Ľubomíra Feldeka (zatiaľ vyšla v piatich vydaniach, okrem slovenčiny aj v češtine a slovinčine, dvakrát rozšírená o nové rozprávky aj ilustrácie). Dobšinského rozprávky prerozprávané do súčasného jazyka ilustroval Uchnár rovnako šťavnatým výtvarným jazykom, za čo získal nielen Cenu Ministerstva kultúry SR (Najkrajšia kniha Slovenska) 2003 ale aj zápis na čestnú listinu IBBY 2006 (MACAU, Čína). Odvtedy zakotvil v knižnej ilustrácii početnými cenami doma i v zahraničí: štyrikrát Cena MK SR (Najkrajšia kniha Slovenska), Zlaté pero Belehrad 1999, Cena Ľudovíta Fullu 2005, zápis na Čestnú listinu IBBY 2006, dvakrát Cena detskej poroty BIB, Výročná cena vydavateľstva Albatros 2011, dvakrát nominácia na Cenu H. Ch. Andersena 2010 a 2016 v Bologni a i.

S ilustráciami Petra Uchnára sa môžeme stretnúť vo viac ako päťdesiatich knihách. Na výstave Ilustrácie predstavuje okrem spomenutých Feldekových rozprávok a Gulliverových ciest Jonathana Swifta aj Petra Pana Jamesa Matthewa Barrieho. Je to trojlístok pre šťastie fantázie detí, sú to klenoty vo výkladnej skrini slovenskej knižnej ilustrácie hneď vedľa kníh ilustrovaných Albínom Brunovským, Vincentom Hložníkom, Dušanom Kállayom, Ľudovítom Fullom, či Martinom Benkom. Bravúrny kresliar s dynamickým a expresívnym rukopisom a štylizáciou vytvára nepokojný vesmír s vlastnou perspektívou a imaginatívnou nekonečnosťou plnou hviezd z vesmírneho prachu v podobe dominantných uhrančivých farebných plôch, ktorého má čitateľ a divák plné oči. Vystavené ilustrácie sú doplnené dvoma obrazmi na plátne z Veľkej knihy slovenských rozprávok, ktorých kompozícia bola urobená v digitálnom prostredí kolážou drobných ilustrácii z knihy a veľkorozmerným obrazom Laputa.

Pendantom, starším bratom aj vlajkonosičom a svetlonosom jeho imaginácie a fantázie je „odvrátená strana detskej ilustrácie“. V jednej úrovni s Bibliou, Shakespeareom a Deoduši Jana Wericha sú ňou ilustrácie pôvodnej slovenskej poézie Erika Ondrejičku, Kataríny Mikolášovej a trilógie Juraja Žemberu. Sú excelentným opusom grafiky kombinovanej s kresbou a maľbou v nezameniteľnom rukopise a potvrdzujú a rozširujú platnosť umelcovho výroku „moje ilustrácie sú maľby, len použité v knihe“ o grafiky, rytiny prevedené v autorsky originálnej technike, ktorú si objavil pre seba a samozrejme pre nás.

Juraj Žembera

Všetky práva vyhradené | © 2022 | Vyrobil: Oravská galéria