Suterén

Michal Machciník
Subfossil Turnover / Subfosílny obrat

Trvanie výstavy:

18. 5. - 28. 9. 2023

Miesto:

Župný dom, Suterén

Kurátorka výstavy:

Viktória Pardovičová

Termín vernisáže:

18. mája 2023 o 16.30 hod.

Výstavný projekt je výstupom dva roky trvajúceho výskumu a multimediálnej práce Michala Machciníka. Prepája kompetencie súčasného umenia s komentárom vedy a filozofie, ktoré sa podobne ako autorov rukopis odtláčajú v historických vrstvách pamäte prírody i samotnom konglomeráte činností antropocénu – kapitalocénu. Reálny vek subfosílnych drevín sa datuje na obdobie 10 000 rokov. Tieto prírodné skulptúry modelované časom sa v poslednom období stávajú súčasťou ekosystému ľudskej spoločnosti, ktorá ich napriek opakovaným apelom na problematiku klimatickej krízy zbavuje pôvodnej narativity a privatizuje v artefaktoch ekonomických, podnikateľských a trhovo orientovaných zámerov.

Výstava Subfosílny obrat predstavuje výsledky výskumu nájdených subfosílnych drevín ako odtlačkov života prírody bez zásahu človeka. Ten s ňou v prípade Machciníka komunikuje vlastným, neinvazívnym spôsobom, ktorý prostredníctvom viacerých médií ďalej rozvíja a dokumentuje v naratívoch vystavených objektov. Stáva sa sledovateľom, objaviteľom i remeselníkom medzi priestormi zvierat a ľudí, filozofickými odkazmi Bruna Latoura či prístupmi Hamisha Fultona. Podobne ako konštruuje svoje objekty, skulptúry náhodne nájdených, zahodených entít (príbehov prírody i spoločnosti), nachádza v periférnej oblasti Košíc objemne subfosílne dreviny. Prírodný pamätník, prestupujúci dobu i pamäť človeka, ktorý si ho (v tomto konkrétnom prípade) ešte nestihol komodifikovať. V spolupráci s odborníkmi tak autor sleduje príbeh dreviny – stromu, ktorý je jedným zo signifikantných aspektov jeho diel, pričom rozostruje hranice rozdeľovania svetov prírody a kultúry (ľudí). V druhej časti výstavy je téma výskumu voľne prepojená s odkazmi post-klasickej vedy. Priestor vytvára akési laboratórium súčasnosti či filozoficko-ironický komentár umenia a histórie fungovania vedy, pričom zachováva význam jej primárnej podstaty. Môže predstavovať výlet do kabinetu kuriozít, ako aj metaforu historicky zaužívaných obrazov vedy, transformovaných na skulpturálne archívy – oltáre súčasnosti, ktoré zrkadlia prítomnosť racionality, spochybňovanú banalitou samotných zrecyklovaných artefaktov.

Michal Machciník (1989) je absolventom doktorandského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Od svojej diplomovej práce, realizovanej v roku 2015 v Ateliéri slobodnej kreativity 3D, pod vedením prof. Juraja Bartusza, kontinuálne pokračuje v komponovaní objektov a skulptúr s odkazmi k ready-mades, no ostáva verný aj žánru tradičnej sochy, ktorý prepája s využívaním nových médií. Jeho tvorba bola prezentovaná na mnohých skupinových aj samostatných výstavách na Slovensku i v zahraničí. Aktuálne patrí medzi aktívnu sochársku generáciu vychádzajúcu z košického okruhu. Práca Michala Machciníka je založená na úzkej komunikácii s prírodou a terénnych výskumoch, spolu s filozoficko-vedeckými odkazmi, ako často ironizujúcimi či znepokojujúcimi komentármi súčasnosti.

Viktória Pardovičová

ARCHÍV VÝSTAV VO VÝSTAVNOM PRIESTORE SUTERÉN DO ROKU 2018

Komorná suterénna výstavná sieň, ktorá poskytuje alternatívny priestor najmä pre mladých výtvarných umelcov bola pre verejnosť otvorená v roku 2004. Pivničné priestory s neomietnutým kamenným murivom, zaklenuté pôvodnými valenými klenbami tvoria najstaršiu stavebnú časť Župného domu zo 17. storočia a vytvárajú možnosť netradičných inštalácií a invenčných prepojení historickej architektúry so súčasným umením. Do roku 2018 bol tento výstavný priestor využívaný na prezentáciu výtvarných prác žiakov a študentov dolnokubínskych škôl v rámci projektu EKOHRY.

EKOHRY - Tvoríme a chránime

práce žiakov a študentov škôl dolnokubínskeho okresu vyrobené z odpadového materiálu

Výstavy v rámci EKOHIER:

ODPAD alebo MATERIÁL

27. 4. 2018 — 31. 5. 2018

Výstava prác žiakov Cirkevnej spojenej školy A. Radlinského v Dolnom Kubíne pripravená pri príležitosti Týždňa Zeme.

Poviem ti to farbou

24.10.2016 – 31.1.2017

Výstava prác žiakov Špeciálnej základnej školy pre deti s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne.

Voda je život

23. 3. 2015 — 30. 4. 2015

Výstava prác študentov Gymnázia P.O.H. v Dolnom Kubíne pripravená pri príležitosti Svetového dňa vody. Viac informácií o výstave sa dozviete tu.

Hráme sa so Zemou?

19. 4. 2013 — 2. 6. 2013

Spoločná výstava študentov Gymnázia P.O.H. a Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne pripravená pri príležitosti Dňa Zeme.

Modrý kryštál

1. 10. 2012 — 31. 11. 2012

„Spoločne môžeme spraviť vesmír lepším miestom pre každého“, táto myšlienka sprevádza výstavu, ktorú pre návštevníkov galérie pripravili žiaci zo Súkromnej základnej a materskej školy Jánoš z Dolného Kubína.

...a daroval nám život

21. 04. 2011 — 18. 06. 2011

V jarnom období sme Vám predstavili tvorbu žiakov Cirkevnej spojenej školy Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne.

ZIMA JE ZIMIČKA

22. 12. 2010 — 24. 03. 2011

počas kalendárnej zimy sa Vám predstavili žiaci ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne.

NA KRÍDLACH FANTÁZIE

19. 11. 2010 — 19. 12. 2010

v predvianočnom období sa výstavou papierových objektov predstavil Matej Martvoň, žiak 6.B ZŠ v Hruštíne Od 9. septembra do 7. novembra 2010 Oravská galéria v dvoch výstavných priestoroch predstavila špičkového slovenského sklárskeho dizajnéra Patrika Illa, ktorý sa okrem dizajnu skla venuje tvorbe objektov, inštalácii a experimentálnemu dizajnu. Pre jeho tvorbu je charakteristické spojenie nápadu s vtipnou pointou s reálnym predmetom, ktoré podáva v excelentne spracovanej forme. Výsledné objekty potom vystavuje v rôznych kontextoch a situáciách, čím ich mení a obohacuje vždy inými význammi. Venuje sa témam ako telo, telesnosť a medziľudské vzťahy – vzťahy medzi mužmi a ženami.

Patrik ILLO "VEĽKÝ KLAMÁR"

09. 09. — 07. 11. 2010

V mesiacoch marec - apríl 2010 sa verejnosti predstavil mladý neškolený umelec Tomáš Taraj, ktorý netradičným spôsobom a bohatou fantáziou z odpadového stavebného materiálu vyrába postavy škriatkov a iných fantazijných postáv.

Tomáš Taraj SVET ŠKRIATKOV

08. 03. — 30. 04. 2010
Všetky práva vyhradené | © 2023 | Vyrobil: Oravská galéria