Veľká výstavná sieň

MARCELA LOVIŠKOVÁ, VILIAM LOVIŠKA, LEA LOVIŠKOVÁ
S tromi medzi stromami

Trvanie výstavy:

30. 3. - 2. 7. 2023

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Kurátor výstavy:

PhDr. Ľudovít Petránsky

Termín vernisáže:

30. marca 2023 o 16.30 hod.

Výstavy akademických sochárov Viliama a Marcely Loviškovej sú ako ich monumentálne diela v architektúre. Skladajú sa z mnohých väčších, či menších obrazov, sôch či objektov a nespočetných okamihov myšlienok, ale navonok sú kompaktné ako modranská žula. Sú tvárne i magické, rozprávajú samostatné príbehy, aby sa na divákovej sietnici spojili do syntetického obrazu. Ich diela sú o malých i veľkých objavoch, tvorivom premýšľaní naprieč stáročiami, konfrontáciách s autormi, ktorých stretli alebo ich inšpirovali, ale aj vytrvalej túžbe priniesť svoju podobu krásy. Krásy, ktorá má veľký nádych, ale nie je na jedno vydýchnutie. Jej tajomstvo, umelecký fortieľ a myšlienková nasýtenosť je totiž tak intenzívna, že komnaty do ich sveta umenia treba otvárať opatrne a postupne. Divákova snaha ale nevyjde navnivoč, odmenou je poznanie, že sa dozvie, na čo myslia stromy, aké strhujúce môžu byť kamenné príbehy, o čom je cyklus Mezzo, čiže postavenie a tvorba umelca medzi dvomi veľkými kultúrami a ako sa modeluje kaligrafia krajiny.

„Do akej miery teda treba čítať diela ako autorské výpovede a do akej ako spoločné dielo?“ pýtam sa autorov, ktorí unisono odpovedajú: „Spoločné je uvažovanie, veď žijeme v jednom priestore a spolu sa neustále rozprávame sa o hodnotách umenia. Jednotlivé umelecké diela však obsahujú rôznu mieru našich vstupov.“

Aj o tom je ich premiérová výstava v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne s názvom S tromi medzi stromami, ku ktorej si Vilo a Marcelka prizvali aj ich dcéru - fotografku Leu Loviškovú. Tá do celkovej inštalácie prináša médium fotografie s cyklom o lese, koncept pri Kamenných príbehoch, ale aj výrazné sklíčko do mozaiky spoločného uvažovania nad večnou otázkou - na čo je nám dnes umenie? Ozaj - Na čo? Niektoré odpovede ponúka prítomná výstava, na tie ďalšie si musia odpovedať samotní diváci.

Ľudovít Petránsky

Všetky práva vyhradené | © 2023 | Vyrobil: Oravská galéria