Veľká výstavná sieň

Juraj Kollár
SLANÝ VZDUCH

Trvanie výstavy:

13. 10. 2022 – 8. 1. 2023

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Termín vernisáže:

13. októbra 2022 o 16.30 hod.

Hudobný program na vernisáži:

Barbora Kapalová, husle; Marcel Kapala, klavír

Juraj Kollár (1981), jeden z najoriginálnejších súčasných slovenských maliarov, predstavuje v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne výber z najnovšej tvorby – tzv. kontrolované abstrakcie a sekvenované krajiny. Najnovšie práce tentokrát konfrontuje aj s pohľadom späť na niekoľko dôležitých období svojej tvorby cez vzorku vybraných malieb. Juraj Kollár mimoriadne intenzívne a sústredene maľuje, od skončenia vysokej školy vlastne stále, čo mu prinieslo nezanedbateľné úspechy a etablovalo ho v širšom (ako len domácom) kontexte súčasného vizuálneho umenia a maliarstva. Žije maľbou – premýšľa maľbou o maľbe – experimentuje s maľbou a – vystavuje maľby, aj preto, aby ich konfrontoval nielen s divákom, ale aj sám so sebou a svojou predstavou o maliarstve. Pričom, každá jeho výstava je iná, vždy obsahuje nové diela.

Vytrvalo skúma možnosti, ktoré mu maliarstvo ako také dáva, so všetkými svojimi tradíciami (ich popretím i rozvinutím), jeho autorské výskumy sa týkajú odkrývania rozmanitých spôsobov zobrazenia a „prenosu“ reality do obrazu, ale predovšetkým jej subjektívneho vnímania, totálneho prežitia procesu maľby i jej pretransformovania do osobitého jazyka. Ako sám povedal, to, čo ho na maľbe zaujíma vari najviac je „haptická premena vizuálneho vnemu“: objektivizovať subjektívny zážitok reality, sveta okolo. Juraj Kollár prešiel viacerými obdobiami, prístupy, ktoré sa v jeho tvorbe objavujú, nasledujú niekedy po sebe, ale sa aj navzájom prelínajú, raz sa ponoria a zase v inej podobe znovu vynoria, aby skúsil vždy niečo nové. Každý spôsob či princíp maľby vždy podroboval analýze v škále od hyperrealistického vyjadrenia cez tzv. reportovanú, vecnú (dokumentárnu, dokumentaristickú?) maľbu až k abstrakcii. Forma klasického závesného obrazu mu slúži k sofistikovanej maliarskej interpretácii: experimentuje s podstatou samotného zobrazenia (videného raz očami, inokedy cez fotografiu či obrazu rozpixelovaného cez počítač alebo iné elektronické médium), s plochou, priestorom i rámcom obrazu (skladaného z častí, resp. scudzovaného sieťou, rastrom alebo nájdenými predmetmi), s rukopisom (raz pastóznym, inokedy hladkým) a napokon s vnímaním, s možnosťami percepcie obrazu. V súčasnosti sa do epicentra jeho uvažovania znovu dostala abstrakcia, pracuje s ňou však odlišným spôsobom ako doteraz; uvedomelý – kontrolovaný – proces tvarovej, gestickej a kompozičnej výstavby obrazu sa spája s hrou, historickými reminiscenciami a asociatívnosťou, vďaka ktorej niektoré obrazy môžeme „čítať“ ako imaginárne krajiny svojho druhu.

Kollár stimuluje plochu haptickým spôsobom, dynamickou a veľmi hrubou a bohatou, pastóznou maľbou štetcom, ale aj rôznymi predmetmi, často za pomoci siete, aby čo najviac, priam fyzicky, zdôraznil mentálne vnemy, ktoré v ňom videný a následne namaľovaný obraz vyvolal. Je to akoby byť i nebyť v realite – dosiahnuť ilúziu atmosféry, bytia v rámci okolitej reality a i-reality, zároveň sa z nej vzdialiť, dvihnúť sa nad ňu a vnímať ju novými a nezainteresovanými očami, vyťažiť nielen dojem, ale aj jej charakter. Jeho maľovanie, okrem toho, že je mentálnou záležitosťou, však atakuje diváka priam fyzicky, veľkou dávkou osobnostnej energie, živelnosti, ale aj poézie, ktoré sa uvoľňujú v procese maľovania obrazu. Útočí rovnako na zmysly, ako aj na intelekt diváka, búra naše zaužívané vnímanie reality, nabáda nás dívať sa a – vidieť – a pochopiť veci a náš svet inak, novými očami.

Katarína Bajcurová

Mgr. art. Juraj Kollár (nar. 1981 v Nitre) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Daniel Fischer, 1999 – 2003) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Zdeněk Beran, 2003 – 2005).

Získal viacero domácich i medzinárodných ocenení (Cena Igora Kalného, Zlín, 2009; Celeste Prize, 3. cena, Berlín, 2009; VÚB Maľba roka, Bratislava, 2010). Mal viacero samostatných výstav: Na palube, NG Nitra (2022); Plató, PGU, Žilina; Plsť, hvězdičky, světlezelený motouz, možná modrý, stříbrné šroubky, drát, měděné trubky. Oranžová plastová hadice, červená stuha, tenký polystyrén, Stará čistírna Bubeneč, Zahorian & Van Espen, Praha; Buoy, Zahorian & Van Espen, Bratislava (2020); Strávený čas, Galéria 19, Bratislava; Prízemie, Galéria J. Koniarka, Trnava (2019); Obytná zóna, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica; Zázemie, Zahorian & Van Espen Gallery, Bratislava (2017), Reportovaná maľba, Galéria E. Zmetáka, Nové Zámky (2015); Luxurious Desert under the Sky of Paris, Zahorian & co Gallery, Bratislava; Thoughtful, Victoria ́s Gallery, Paríž (2014) a ďalšie. Spolupracuje so Zahorian & Van Espen Gallery (Bratislava, Praha) a Kubik Gallery (Porto, São Paulo). Jeho práce sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach doma i v zahraničí, v Slovenskej národnej galérii, v Galérii mesta Bratislavy, v Národnej galérii v Prahe atď. Dlhší čas žil a maľoval v Paríži, v súčasnosti žije a tvorí v Bratislave. V roku 2020 mu vyšla knižná monografia Square One s úvodnou štúdiou Kataríny Bajcurovej a rozhovorom, ktorý viedla Eva Skopalová, autorom grafického dizajnu je Jan Šiller.

Všetky práva vyhradené | © 2022 | Vyrobil: Oravská galéria