Oravská galéria v Dolnom Kubíne

RIADITEĽ

Mgr. Michal Čajka, PhD.

Tel.: +421 43 586 3212; +421 948 985 012
E-mail: riaditelog@vuczilina.sk

Zoznam zamestnancov

- oddelenie odborné

Tel.: +421 43 586 32 12

Mgr. Katarína Matušková

historička umenia
E-mail: odborneog@vuczilina.sk

Mgr. Dagmar Adamusová

historička umenia

Žofia Mäsiarová

referentka kultúry, galerijná pedagogička
E-mail: podujatiaog@vuczilina.sk

Stanislav Bodorík ml.

dokumentátor zbierok
E-mail: kustodog@vuczilina.sk

Peter Saxun

konzervátor

- oddelenie ekonomické

Tel.: +421 43 586 32 12
E-mail: orgaldk@vuczilina.sk

Zdena Kakačková

ekonóm

Mgr. Andrea Ilčišinová

referent administratívy

Mgr. Milan Mudroň

projektový manažér, lektor E-mail: projektyog@vuczilina.sk

- oddelenie technicko-prevádzkové

Tel.: +421 43 586 32 12

Stanislav Bodorík st.

vedúci technicko-prevádzkového oddelenia
kapitán plavidla

Ondrej Rosiar

údržbár

Magdaléna Lábiková

upratovačka

Kateřina Dulačková

upratovačka

Ing. David Kaššovic

informátor, pokladník

Bc. Michal Kováč

informátor, lektor

areál Slanického ostrova umenia

Anton Jagelek

správca areálu, kapitán plavidla Mobil: +421 905 915 108
E-mail: slanicaog@vuczilina.sk

Jozef Štít

galerijný technik, kapitán plavidla E-mail: lodslanica@gmail.com.sk

Všetky práva vyhradené | © 2023 | Vyrobil: Oravská galéria