Slovenské výtvarné umenie 20. storočia

Kolekcia slovenského výtvarného umenia 20. storočia v zbierkach Oravskej galérie, do ktorej patria diela zakladateľov výtvarnej moderny, ale aj predstaviteľov nasledujúcich generácií sa v rámci regionálnych galérií u nás radí medzi najpočetnejšie a kvalitatívne najvýznamnejšie. Zbierka je dobrým príkladom toho, ako sa inštitúcia, pôvodne zameraná na výtvarné umenie regiónu, vyprofilovala na galériu s celoslovenským záberom. Pri jej vybudovaní zohrala dôležitú úlohu skutočnosť, že oravskou inšpiráciou, hlavne v 20. storočí prešli takmer všetci významní maliari slovenskej výtvarnej kultúry.

Oravská galéria ako špecializované múzeum pre výtvarné umenie po svojom vzniku nemohla a nemala možnosť nadviazať na predchádzajúcu zberateľskú tradíciu. Pri výskumnej činnosti pracovníci galérie nenarazili ani na výstavný život na Orave. Doložená je len spoločná výstava M. A. Bazovského a Janka Alexyho v roku 1931 v Dolnom Kubíne. Jej realizácia súvisela s ich maliarskymi potulkami po Slovensku. Výstava sa uskutočnila v dvorane Župného domu a otváral ju lekár a spisovateľ dr. Ladislav Nádáši - Jégé. Orava bola naozajstnou zásobárňou motívov, ako ľudských, tak aj umeleckých pohnútok, ktoré hýbali tvorbou jednotlivcov, ale neraz aj celým našim umením. Tak to bolo hlavne v maľbe od prvej polovice 19. storočia až do konca 20. storočia. Počas tohto obdobia prichádzali na Oravu tvoriť desiatky významných umelcov a na mnohých z nich národopisne vyhranené prostredie s krásnou krajinou zapôsobilo tak silne, že sa sem pravidelne vracali. Diela, ktoré tu vytvorili, sa po vzniku Oravskej galérie stali predmetom jej zberateľského záujmu a položili základ jednej z jej kolekcií.

Expozícia prezentuje diela popredných autorov minulého storočia s presahom do súčasnosti a dokumentuje vývoj slovenského výtvarného umenia prostredníctvom najkvalitnejších ukážok z kolekcie. V expozícii sa nachádzajú diela G. Mallého, M. Benku, M. A. Bazovského, M. Galandu, Ľ. Fullu, I. Weinera- Kráľa, C. Majerníka, V. Hložníka, E. Zmetáka, M. Paštéku, V. Kompánka, A. Brunovského, V. Popoviča, J. Jankoviča, J. Meliša, K. Barona, K. Weisslechnera, L. Terena, I. Csudaia, P. Macha a mnohých ďalších.

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria